Nosacīti nozīmīgākās tiesātās valsts amatpersonas 2004-2008
(iekavās – personas, attiecībā uz kurām nolēmumi stājušies spēkā uz 2009. gada beigām)

Amatpersonas Tiesāto skaits T.sk. attaisnotas T.sk. notiesātas T.sk. reāla brīvības atņemšana
Saeimas deputāti 2 1 (1) 1 (1)
Tiesneši 3 3 2
Zemesgrāmatu tiesneši 2 2 (2) 1 (1)
Prokurori 5 5 (5) 3 (3)
Tiesu izpildītāji 11 3 (2) 8 (7) 2 (2)
Ministrijas valsts sekretārs 1 1
VID ģenerāldirektors un Galvenās muitas pārvaldes direktora vietnieks 2 2 (2)
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vadītāja vietnieks 1 1 (1)
Valsts vides inspekcijas priekšniece 1 1 (1)
Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūras direktora vietnieks 1 1 1
Centrālās dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētājs1 1 1 (1) 1 (1)
Pašvaldību priekšsēdētāji 112 3 (2) 7 (7)
Pašvaldību deputāti 2 1 1 (1) 1 (1)
Valsts/pašvaldību uzņēmumu vadītāji (izņemot izglītības un medicīnas jomas) 7 3 (2) 4 (4)
Latvijas Universitātes fakultātes prodekāns 1 1 (1)
Izglītības / bērnu iestāžu vadītāji 7 7 (7) 2 (2)
Medicīnas iestāžu vadītāji 3 3 (3)

Avots: PROVIDUS aprēķini pēc spriedumiem krimināllietās. Publicēts: Korupcijas °C Nr. 10

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License