Korupcijas °C Nr. 9 2009. gada pirmais pusgads

Satura rādītājs

1. Cīņa pret korupciju faktos: 2008. gada decembris–2009. gada jūnijs

2. Juris Rozenvalds
Latvijas demokrātija starp "eiropeizāciju" un postpadomju telpas mantojumu

3. Diāna Kurpniece
Drosme pārkāpt vienaldzības robežu jeb kāpēc ir svarīga trauksmes cēlāju aizsardzība

4. Indra Dedze, Ieva Strode
Vecāku maksājumi – piespiedu brīvprātīgais līdzfinansējums izglītībai

5. Pielikums: kvantitatīvs pārskats par korupcijas apkarošanu

Pilns teksts pdf formātā

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License